Welkom

Welkom bij de website van Dierenbescherming Bonaire

Dierenbescherming Bonaire is een non-profit organisatie die in het leven is geroepen om op te komen voor de dieren van Bonaire, en haar bevolking hierin te helpen waar nodig.

Missie

1) De herkenning van de intrinsieke waarde van dieren
Alle dieren hebben hun eigen intrinsieke waarde. Dat betekend dat dieren onafhankelijke wezens zijn met hun eigen waardes, los van wat de mens daaraan toekent. Daarom moeten dieren met respect worden behandeld als onafhankelijke wezens met gevoel, integriteit en bewustzijn.

2) Zorgplicht
Het is de mens zijn plicht, ongeacht culturele verschillen, om dieren te beschermen, goed te behandelen, om een positieve houding te ontwikkelen naar dierenwelzijn, en hun vrijheid en kwaliteit van leven te respecteren.