Wat kunnen wij doen

De Dierenbescherming Bonaire is een vereniging bestaande uit vrijwilligers die zich primair bezig houden met het welzijn van dieren. Of het nu gaat om verwaarlozing, mishandeling, een ongeval of voorlichting en advies altijd proberen we de dieren bij te staan en of onze partners te ondersteunen.

De dierenbescherming kan en wil dit niet alleen doen, wij hebben partners nodig, donateurs, vrijwilligers, professionele hulp en ondersteuning, de bevolking van Bonaire en de oplettende toerist.

Wij proberen iedere situatie op zich zelf te observeren, analyseren en te komen tot een werkbaar plan. Soms betekent dit directe hulpverlening aan het dier of aan de eigenaren en soms kan dit betekenen dat we een traject aangaan waarbij we trachten tot een langdurige oplossing te komen waarbij het welzijn van het dier voorop staat.

Tevens houden wij ons bezig met korte of langlopende acties, hierbij richten we ons op het behalen van 1 of meerdere doelstellingen zoals bijvoorbeeld:

* Het tegengaan van honden aan de ketting

* Bevorderen sterilisatie/ castratie

* Het tegengaan van broodfokkers

* Kennis vergroten mbt het houden van huisdieren

De Dierenbescherming Bonaire heeft naast haar parters tevens ondersteuning van politie en justitie in de gevallen waarbij wij het noodzakelijk achten deze in te schakelen.

Hoewel alle medewerkers op vrijwillige basis werken heeft onze vereniging toch financiƫle hulp nodig voor de noodzakelijke hulpverlening en overige werkzaamheden.