Wat doen wij

De Dierenbescherming Bonaire is een stichting bestaande uit vrijwilligers die zich primair bezig houden met het welzijn van dieren. Of het nu gaat om verwaarlozing, mishandeling, voorlichting en advies, altijd proberen we de dieren bij te staan en of onze partners te ondersteunen.

De dierenbescherming kan dit niet alleen doen, wij hebben partners nodig, donateurs, vrijwilligers, professionele hulp en ondersteuning van de bevolking van Bonaire en de oplettende toerist.

We proberen iedere situatie op zich zelf te observeren, analyseren en te komen tot een werkbaar plan. Soms betekent dit directe hulpverlening aan het dier of aan de eigenaren, en soms kan dit betekenen dat we een traject aangaan waarbij we proberen tot een langdurige oplossing te komen waarbij het welzijn van het dier voorop staat.

Tevens houden wij ons bezig met korte of langlopende acties, hierbij richten we ons op het behalen van 1 of meerdere doelstellingen zoals bijvoorbeeld:

* Het tegengaan van honden aan een te zware of korte ketting

* Bevorderen van sterilisatie/ castratie

* Kennis vergroten mbt het houden van huisdieren

* Verbeteren van de algemene leefomstandigheden

De Dierenbescherming Bonaire heeft naast haar partners, tevens regelmatig ondersteuning van politie en justitie in de gevallen waarbij wij het noodzakelijk achten deze in te schakelen.

Hoewel alle medewerkers op vrijwillige basis werken heeft onze stichting¬† financi√ęle hulp nodig voor de noodzakelijke hulpverlening en overige werkzaamheden.